Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Moderna fizika II (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija

Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 60+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Fotoni. Zračenje crnog tijela. Molekulska struktura. Molekulska energijska stanja i prijelazi. Ramanov efekt. Fizika plazme i Sunca. Struktura atomskih jezgara. Radioaktivnost. Radioaktivni raspadi. Modeli jezgre. Nuklearne reakcije. Mössbauerov efekt. Elementarne čestice. Zakoni očuvanja. Osnovne sile. Klasifikacija elementarnih čestica. Mehanizmi interakcije među elementarnim česticama. Osnove evolucije zvijezda. Crne rupe. Veliki prasak i Standardni model.

Literatura
Krane, K. S. Modern physics, John Wiley& Sons, New York, 1995.
Eisberg, R., Resnick, R. Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles, John Wiley& Sons, New York, 1985.