Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Popularizacija znanosti

Studij:  Diplomski studij Fizika i filozofija
              Diplomski studij Fizika i informatika
              Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni/zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Društveni kontekst znanosti. Pojam i  kratka povijest razvoja popularizacije i posredništva znanosti  (science communication) i njihova uloga u suvremenom na znanju utemeljenom društvu (knowledge based society)
Kanali popularizacije znanosti.
Metode izravnog javnog promotorstva znanosti  (predavanja, prezentacije, 'prčkaonice', radionice, 'znanstveni kafići', interaktivni izlošci)
Metode medijskog promotorstva znanosti (odnosi s javnošću, tiskovne obavijesti, novinski članci, radijskih i TV/video prilozi, multimedijski materijali pogodnih za objavljivanje na internetu)
Posebnost popularizacije prirodnih znanosti.
Popularizacija fizike. Društveni kontekst fizike. Popularizacija fizike među djecom.
Fizika u medijima. Popularna literatura iz fizike. Fizika i politika. Fizika svakodnevnih uređaja.  Fizika i rub znanosti. Neobjašnjive pojave.

Literatura
B.Jergović (ur.): Znanost i javnost, Izvori, Zagreb, 2002.