Popularizacija znanosti

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni/zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Društveni kontekst znanosti. Pojam i  kratka povijest razvoja popularizacije i posredništva znanosti  (science communication) i njihova uloga u suvremenom na znanju utemeljenom društvu (knowledge based society)
Kanali popularizacije znanosti.
Metode izravnog javnog promotorstva znanosti  (predavanja, prezentacije, 'prčkaonice', radionice, 'znanstveni kafići', interaktivni izlošci)
Metode medijskog promotorstva znanosti (odnosi s javnošću, tiskovne obavijesti, novinski članci, radijskih i TV/video prilozi, multimedijski materijali pogodnih za objavljivanje na internetu)
Posebnost popularizacije prirodnih znanosti.
Popularizacija fizike. Društveni kontekst fizike. Popularizacija fizike među djecom.
Fizika u medijima. Popularna literatura iz fizike. Fizika i politika. Fizika svakodnevnih uređaja.  Fizika i rub znanosti. Neobjašnjive pojave.

Obvezna literatura
  1. B.Jergović (ur.): Znanost i javnost, Izvori, Zagreb, 2002.