Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Povijest fizike

Studij:  Diplomski studij Fizika i filozofija
              Diplomski studij Fizika i informatika
              Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predcivilizacijski intuitivni pojmovi o prirodi.  Matematika, fizika i astronomija u antičkoj filozofiji.  Srednjovjekovna shvaćanja filozofije prirode.  Giordano Bruno. Johannes Kepler. Tycho Brache. Nebeska mehanika i kozmogonija. Galilejeva fizika.  Izgradnja klasične fizike.
Shvaćanja o strukturi tvari i prirodi svjetlosti.  Newtonova prirodna filozofija. Interakcija matematike i fizike. Ruđer Bošković.  Mehaničko shvaćanje svijeta i determinizam. Koncepti topline i fluida. Objašnjenje boja i teorija svjetla. Tumačenje elektriciteta, pojam polja, elektromagnetno polje. M.Faraday. J.C. Maxwell.  Koncept atoma. Kinetička teorija plinova. Moderna fizika. Zakoni zračenja. M.Planck. Kvantna teorija. Koncept etera i njegov slom. Einsteinova teorija relativnosti. Utjecaj teorije relativnosti i kvantne fizike na filozofiju. Razvoj fizike u 20. stoljeću.

Literatura
Web courseware Povijest fizike
I.Supek: Povijest fizike, ŠK, Zagreb 1980.
Ž.Dadić: Povijest ideja i metoda u matematici i fizici, ŠK, Zagreb, 1992
Faj, Z.: Pregled povijesti fizike, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1999