Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Povijest fizike

Studij:  Diplomski studij Fizika i filozofija
              Diplomski studij Fizika i informatika
              Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predcivilizacijski intuitivni pojmovi o prirodi.  Matematika, fizika i astronomija u antičkoj filozofiji.  Srednjovjekovna shvaćanja filozofije prirode.  Giordano Bruno. Johannes Kepler. Tycho Brache. Nebeska mehanika i kozmogonija. Galilejeva fizika.  Izgradnja klasične fizike.
Shvaćanja o strukturi tvari i prirodi svjetlosti.  Newtonova prirodna filozofija. Interakcija matematike i fizike. Ruđer Bošković.  Mehaničko shvaćanje svijeta i determinizam. Koncepti topline i fluida. Objašnjenje boja i teorija svjetla. Tumačenje elektriciteta, pojam polja, elektromagnetno polje. M.Faraday. J.C. Maxwell.  Koncept atoma. Kinetička teorija plinova. Moderna fizika. Zakoni zračenja. M.Planck. Kvantna teorija. Koncept etera i njegov slom. Einsteinova teorija relativnosti. Utjecaj teorije relativnosti i kvantne fizike na filozofiju. Razvoj fizike u 20. stoljeću.

Literatura
Web courseware Povijest fizike
I.Supek: Povijest fizike, ŠK, Zagreb 1980.
Ž.Dadić: Povijest ideja i metoda u matematici i fizici, ŠK, Zagreb, 1992
Faj, Z.: Pregled povijesti fizike, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1999