Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima
-          Fina struktura, spektri jedno- i dvo-elektronskih sustava
-          Rutherfordov eksperiment
-          ß-spektroskopija
-          Tretiranje površina plazmom
-          Helium Neon Laser
-          Stern-Gerlachov eksperiment
-          Radioaktivnost
-          Maxwell Boltzmannova raspodjela brzina
-          Absorpcija elektromagnetnog zračenja
-          Ekscitacija atoma i molekula

Literatura
Interni nastavni materijali na Odjelu za fiziku.
Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.
Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984
Thorne A., Litzén U., Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999