Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima
-          Fina struktura, spektri jedno- i dvo-elektronskih sustava
-          Rutherfordov eksperiment
-          ß-spektroskopija
-          Tretiranje površina plazmom
-          Helium Neon Laser
-          Stern-Gerlachov eksperiment
-          Radioaktivnost
-          Maxwell Boltzmannova raspodjela brzina
-          Absorpcija elektromagnetnog zračenja
-          Ekscitacija atoma i molekula

Literatura
Interni nastavni materijali na Odjelu za fiziku.
Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.
Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984
Thorne A., Litzén U., Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999