Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Računalna fizika

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Godina: II./ III.
Semestar: zimski 
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf
                              
Izvedbeni program: .pdf
                                    
Sadržaj
Osnove programskog jezika FORTRAN. Numeričke metode u fizici i matematici. Monte Carlo simulacija. Animacija i vizualizacija u računalnim simulacijama. Metode optimizacije rješenja skupa parametara fizikalnog sustava. Simplex algoritam. Neuralne mreže. Genetički algoritmi. Simulacije u fizici visokih energija i astrofizici. Računalna analiza simuliranih i mjerenih fizikalnih podataka.

Literatura
1. Web stranica i WebCT kolegija
2. H. Gould and J. Tobochnik, An Introduction to Computer Simulation Methods, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
3. M. Metcalf,  Fortran 90 Tutorial, CERN