Filozofija znanosti

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Znanstvena i pojavna slika svijeta
Jesu li pojavna i znanstvena slika svijeta spojive? Ako nisu, kojoj treba dati primat i zašto? Da li je znanost spojiva s religijom? Realizam i antirealizam (npr. instrumentalizam) u pogledu znanstvenih opisa svijeta.
2. Napredak znanosti
Da li znanost napreduje? Ako napreduje, u čemu se napredak sastoji i koji je cilj? Argument iz čuda znanosti - istinitost ili približna istinitost znanstvenih teorija predstavlja najbolje objašnjenje njihove uspješnosti. Da li znanost napreduje kumulativno ili sukcesivno - da li se teorije "nadograđuju" jedna na drugu ili se "smjenjuju paradigme"?
3. Nesumjerljivost teorija
Jesu li teorije nesumjerljive (inkomensurabilne) ili postoji zajednička opservacijska baza u odnosu na koju možemo uspoređivati različite teorije? Postoje li "čiste" opservacije koje nisu "prožete" nikakvom teorijom?
4. Racionalnost znanosti
Koju je teoriju racionalno prihvatiti, onu koja je potvrđena (npr. verifikacionizam) ili onu koja nije opovrgnuta (falsifikacionizam)?
5. Znanstveno objašnjenje
Što je znanstveno objašnjenje i zašto je važno? Razlika znanstvenog objašnjenja i pseudoobjašnjenja. Nomološko-deduktivni model objašnjenja, mehanicistički ideal, statističko, vjerojatnosno i uzročno objašnjenje, pragmatički i unifikacijski model znanstvenog objašnjenja. Ima li objašnjenje istu strukturu u svim znanostima? Koji je doseg i struktura funkcijskog i teleologijskog objašnjenja?
6. Opravdanja indukcije
Zašto je indukcija važna, u čemu je problem indukcije, i zašto ju je potrebno opravdati? Deduktivno, induktivno i pragmatičko opravdanje indukcije. Da li je induktivno opravdanje indukcije (metaindukcija) cirkularno? Da li je indukcija svodiva na zaključak na najbolje objašnjenje?
 
[Napomena: Navedene su samo tipične i najznačajnije teme kolegija Filozofija znanosti. Sadržaj kolegija može se mijenjati ovisno o interesu studenata za pojedine teme, autore ili djela.]

Obvezna literatura
Friedman, Michael (2001), Dynamics of Reason, Stanford Kant Lectures, CSLI, Stanford, CA;
Godfrey-Smith, Peter (2003), An Introduction to the Philosophy of Science: Theory and Reality, Chicago University Press, Chicago;
Kitcher, Philip (1993), The Advancement of Science, Oxford University Press, New York;
ID. (2001), Science, Truth, and Democracy, Oxford University Press, New York;
Klemke, E.D., Robert Hollinger, David W. Rudge with A.D. Kline (eds) (1998), Introductory Readings in the Philosophy of Science, Prometheus Books, Amherst, NY;
Psillos, Stathis and Martin Curd (eds) (2008), The Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge, London and New York;
Salmon, Wesley C. (1989), Four Decades of Scientific Explanation, University of Minnesota Press, Minneapolis;