Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodika nastave filozofije

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Vrste nastave
 2. Problemski i povijesni pristup nastavi filozofije
 3. Priprema nastavnika za izvođenje nastave
 4. Određivanje odgojno-obrazovnih ciljeva (nastavne teme, jedinice i cjeline)
 5. Didaktički principi u nastavi
 6. Metode nastave filozofije i predmeta humanističkih znanosti
 7. Principi u nastavi filozofije: u odnosu prema planiranju, izvođenju i evaluaciji nastave filozofije
 8. Principi u nastavi filozofije; u odnosu prema učenicima
 9. Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje; skandalon, problematiziranje i aktualizacija
 10. Filozofski tekst u nastavi filozofije
 11. Komunikacijski proces u nastavi filozofije
 12. Ocjenjivanje i ispitivanje učenika
 13. Funkcije školske knjižnice u nastavi
 14. Nastavna klima i odnos nastavnik-učenik

Obvezna literatura
 1. Josip Marinković: Metodika nastave filozofije, Zagreb, 1982.
 2. Boris Kalin: Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja, Zagreb, 1983.
 3. Boris Kalin. Povijest filozofije, Školska knjiga , Zagreb, različita izd.
 4. Gajo Petrović: Logika, Školska knjiga, Zagreb, različita izd.