Metodika nastave filozofije

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Vrste nastave
 2. Problemski i povijesni pristup nastavi filozofije
 3. Priprema nastavnika za izvođenje nastave
 4. Određivanje odgojno-obrazovnih ciljeva (nastavne teme, jedinice i cjeline)
 5. Didaktički principi u nastavi
 6. Metode nastave filozofije i predmeta humanističkih znanosti
 7. Principi u nastavi filozofije: u odnosu prema planiranju, izvođenju i evaluaciji nastave filozofije
 8. Principi u nastavi filozofije; u odnosu prema učenicima
 9. Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje; skandalon, problematiziranje i aktualizacija
 10. Filozofski tekst u nastavi filozofije
 11. Komunikacijski proces u nastavi filozofije
 12. Ocjenjivanje i ispitivanje učenika
 13. Funkcije školske knjižnice u nastavi
 14. Nastavna klima i odnos nastavnik-učenik

Obvezna literatura
 1. Josip Marinković: Metodika nastave filozofije, Zagreb, 1982.
 2. Boris Kalin: Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja, Zagreb, 1983.
 3. Boris Kalin. Povijest filozofije, Školska knjiga , Zagreb, različita izd.
 4. Gajo Petrović: Logika, Školska knjiga, Zagreb, različita izd.