Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Suvremena filozofija dvadesetog stoljeca

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Najznačajniji aspekti filozofskih teorija 20. stoljeća u kontinentalnom i analitičkom kontekstu što uključuje fenomenološku struju zastupljenu teorijama Husserla i Merlou-Pontya, tradicionalnu i suvremenu hermeneutičku ideju na primjeru Gadamerovog učenja, novije predstavnike frankfurtske škole (J. Habermas) te osnovne postavke Fregeove, Wittgensteinove i Russellove filozofije. Posebna će pažnja biti posvećena usporedbi dvaju suprotstavljenih filozofijskih tradicija.

Obvezna literatura
Husserl, E., (2003), Filozofija kao stroga znanost, Ljevak, Zagreb (Izabrana poglavlja).
Husserl, E., (1975), Ideja fenomenologije, BIGZ, Beograd.
Frege, G.,. (1995), Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb.
Russell. B., On Denoting
Wittgenstein, L., (2003), Tractatus Logico-Philosophicus, Moderna vremena, Zagreb.
Wittgenstein, L., (1980), Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd.
Merleau-Ponty, M., 1984, Struktura ponašanja, Nolit, Beograd.