Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Dinamičke web aplikacije II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) modularnost procesa i sustava: funkcije require() i include(); (2) kreiranje i uporaba funkcija; doeag varijabli; funkcije i prijenos vrijednosti; (3) objektno programiranje u jeziku PHP; klase, objekti, metode; nasljeđivanje i nadjačavanje; (4) izrada dinamičke web aplikacije uz uporabu klasa; (5) sustav relacijske baze podataka; definiranje i kreiranje baze podataka; (6) struktura sustava dinamičke web aplikacije koja uključuje sustav baze podataka; (7) definiranje korisnika i ovlasti; (8) unos podataka u bazu; postavljanje upita bazi podataka; mijenjanje sadržaja i strukturnih svojstava baze; (9) kreiranje komunikacijskog sučelja za rad sa bazom podataka; (10) uspostavljanje veze između PHP sustava i relacijskog sustava MySQL; oblikovanje SQL naredbe pomoću PHP skripta i zadavanje naredbi sustavu MySQL; (11) unos podataka pomoću web aplikacije; kontrola ulaznih operacija i podataka; (12) prihvaćanje, oblikovanje i prikaz odgovora na upite i rezultata obrade podataka; (13) sigurnost i zaštita podataka i transakcija; zaštita integriteta baze podataka.

Literatura
Radovan, Mario: Dinamičke web aplikacije (2009), skripta (280 stranica); skripta je dostupna na Internetu.