Dinamičke web aplikacije II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) modularnost procesa i sustava: funkcije require() i include(); (2) kreiranje i uporaba funkcija; doeag varijabli; funkcije i prijenos vrijednosti; (3) objektno programiranje u jeziku PHP; klase, objekti, metode; nasljeđivanje i nadjačavanje; (4) izrada dinamičke web aplikacije uz uporabu klasa; (5) sustav relacijske baze podataka; definiranje i kreiranje baze podataka; (6) struktura sustava dinamičke web aplikacije koja uključuje sustav baze podataka; (7) definiranje korisnika i ovlasti; (8) unos podataka u bazu; postavljanje upita bazi podataka; mijenjanje sadržaja i strukturnih svojstava baze; (9) kreiranje komunikacijskog sučelja za rad sa bazom podataka; (10) uspostavljanje veze između PHP sustava i relacijskog sustava MySQL; oblikovanje SQL naredbe pomoću PHP skripta i zadavanje naredbi sustavu MySQL; (11) unos podataka pomoću web aplikacije; kontrola ulaznih operacija i podataka; (12) prihvaćanje, oblikovanje i prikaz odgovora na upite i rezultata obrade podataka; (13) sigurnost i zaštita podataka i transakcija; zaštita integriteta baze podataka.

Obvezna literatura
  1. Radovan, Mario: Dinamičke web aplikacije (2009), skripta (280 stranica); skripta je dostupna na Internetu.