Formalni jezici i jezični procesori II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Rad i izgradnja jezičnih procesora. Osnovne faze prevođenja programa.
Analiza izvornog programa. Leksička analiza. Podatkovne strukture leksičke analize.
Nejednoznačnosti i postupci oporavka kod pogreške. LEX i FLEX. Sintaksna analiza.
Podatkovne strukture sintaksne analize. Sintaksna pravila. Parsiranje (od vrha prema dnu i oddna prema vrhu). YACC. Semantička analiza. Gradnja sintaksnog stabla. Prevođenje od vrha prema dnu. Rekurzivno prevođenje.
Sinteza ciljnog programa. Dodjela memorije. Pristup nelokalnim imenima. Razmjena parametara. Generiranje međukoda. Generiranje ciljnog programa. Priprema izvođenja ciljnog programa. Optimiranje.
Primjena postupaka u računalnoj analizi prirodnog jezika, računalnoj lingvistici i za jezičnetehnologije. Jezični alati za provjeru gramatike i pravopisa. Prepoznavanje sintakse i semantike. Parsiranje jezika.

Obvezna literatura
  1. S. Srbljić. Jezični procesori 2, Element, Zagreb, 2002.
  2. J. Levine, T. Mason, D. Brown: lex&yacc, O’Reilly, 1992.
  3. Sadržaji pripremljeni za učenje putem sustava za učenje uz vlastite bilješke i materijale s predavanja i vježbi