Informacijska tehnologija i društvo

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predmet obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) Informacijsko društvo: tehno-ekonomija, javni govor, informiranje i formiranje ljudi, nove mogućnosti i ograničenja; (2) povijesni razvoj glavnih elemenata informacijske i komunikacijske tehnologije: od telegrafa i fotografije do interneta i mobilne telefonije; (3) osnovni elementi i strukturne osobine računalnih komunikacijskih sustava; glavne mrežne usluge; (4) osnovni elementi i strukturne osobine bežičnih komunikacijskih sustava: bežične mreže; sustavi i generacije mobilne telefonije; (5) utjecaji ICT na rad i društvena kretanja: fleksibilnost, mrežno gospodarstvo i globalizacija, virtualna stvarnost i virtualne zajednice, privatnost, nadziranje ljudi i civilno društvo, tehnološki razvoj i polarizacije; (6) sustavi za društveno umrežavanje, njihova popularnost i učinci; web 2.0 i softver otvorenog izvora; (7) mediji, komunikacija i manipulacija; masovna "samo-komunikacija"; (8) tehnološki napredak i značajke suvremenog života: problemi, izazovi i perspektive.

Obvezna literatura
  1. Radovan, Mario.: Informacijska tehnologija i društvo, 2010. skripta (206 stranica); skripta je dostupna na Internetu.