Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Informacijska tehnologija i društvo

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Predmet obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) Informacijsko društvo: tehno-ekonomija, javni govor, informiranje i formiranje ljudi, nove mogućnosti i ograničenja; (2) povijesni razvoj glavnih elemenata informacijske i komunikacijske tehnologije: od telegrafa i fotografije do interneta i mobilne telefonije; (3) osnovni elementi i strukturne osobine računalnih komunikacijskih sustava; glavne mrežne usluge; (4) osnovni elementi i strukturne osobine bežičnih komunikacijskih sustava: bežične mreže; sustavi i generacije mobilne telefonije; (5) utjecaji ICT na rad i društvena kretanja: fleksibilnost, mrežno gospodarstvo i globalizacija, virtualna stvarnost i virtualne zajednice, privatnost, nadziranje ljudi i civilno društvo, tehnološki razvoj i polarizacije; (6) sustavi za društveno umrežavanje, njihova popularnost i učinci; web 2.0 i softver otvorenog izvora; (7) mediji, komunikacija i manipulacija; masovna "samo-komunikacija"; (8) tehnološki napredak i značajke suvremenog života: problemi, izazovi i perspektive.

Literatura
Radovan, Mario.: Informacijska tehnologija i društvo, 2010. skripta (206 stranica); skripta je dostupna na Internetu.