Komunikacija čovjek stroj

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni pojmovi i definicije područja. Raspoznavanje uzoraka. Umjetna percepcija. Umjetna inteligencija. Ekspertni sustavi. Sustavi za analizu i raspoznavanje slikovnih uzoraka. Sustavi za raspoznavanje govora.
Postupci obrade signala uzoraka. Izbor i analiza osnovnih značajki uzoraka. Kodiranje, uzorkovanje i obrada signala govora i slikovnih uzoraka.
Obrada slikovnih uzoraka. Obnavljanje slike i povećanje kvalitete slike. Postupci obrade slikovnih signala u vremenskom i frekvencijskom području.
Obrada signala govora. Model govornog sustava. FFT. Kepstralna analiza. Kvantizacija vektora značajki govornog signala.
Postupci izlučivanje značajki slike. Detekcija rubova. Postupci segmentacije slika.
Postupci klasifikacije uzoraka. Numerička klasifikacija. Linearne funkcije odlučivanja.
Bayesov klasifikator. Neuronske mreže.
Modeliranje i raspoznavanje govora. Akustičko modeliranje signala govora prekrivenim Markovljevim modelima. Jezično modeliranje. Postupci raspoznavanja govora.
Robotski vid. Postupci raspoznavanja slika. Primjena u robotici, industriji, medicini.
Sustavi za govorni dijalog. Semantička analiza govora. Modeliranje dijaloga. Sinteza govora.
Sustavi za analizu i interpretaciju nizova slikovnih uzoraka ( dinamički vid).

Obvezna literatura
  1. L. Gyergyek, N. Pavešić, S.Ribarić, Uvod u raspoznavanje uzoraka, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.
  2. Duda R. O., P.E. Hart, D. G. Stork: Pattern Classification, John Wiley - Interscience, 2nd edition, 2000.
  3. X. Huang, A. Acero, H. W. Hon: Spoken Language Processing:A Guide to theory, Algorithm and System Development, Pretice Hall, New Jersey, USA, 2000.
  4. R. Jain et al., Machine Vision, McGraw-Hill, New York, 1995.