Metodička praksa iz informatike

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+60+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Planiranje, priprema, izvođenje i ocjenjivanje rezultata nastave informatike. Metodika nastave informatike pojedinih sadržaja u osnovnoj i srednjoj školi.

Obvezna literatura
Aktualni udžbenici iz informatike i računarstva za osnovnu i srednju škole te odgovarajući priručnici za nastavnike