Modeliranje podataka

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Modeliranje podataka sustava, metode za modeliranje podataka, aktivnosti faze životnog ciklusa razvoja modela podataka, analiza podataka i sadržaja dokumentacije poslovnog sustava.
Konceptualno modeliranje, apstrakcije, metoda entiteti-veze, entiteti, veze, atributi, ograničenja nad modelom, brojnost tipova veza, brojnost atributa, kandidat za ključ tipa entiteta, operacije; Prevođenje modela podataka dobivenog metodom entiteti-veze u relacijski model podataka; Analiza podataka na dokumentu i njihovo modeliranje, Samostalno i timsko modeliranje. Rječnik podataka. Izvedbeni projekt. Vježba modeliranja.
Metode: Entiteta i veza, Strukturna karta, Relacijska metoda, Proširena relacijska metoda.

Obvezna literatura
  1. Kalpić, D., Fertalj, K., Projektiranje informacijskih sustava, FER, Zagreb,
  2. http://www.zpm.fer.hr/courses/pis/ , 09.02.2004. (15.10.2004).