Objektno orijentirano programiranje (5 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Objektno-orijentirani sustavi i razvoj programske podrške. Uvod u objektno-orijentirano programiranje sa programskim jezikom C++. Definiranje i uporaba klasa. Konstruktori i destruktori. Globalni i statički objekti. Uporaba osnovnih sistemskih klasa i funkcija. Nadjačavanje funkcija. Preopterećenje operatora. Nasljeđivanje: vrste i primjena nasljeđivanja. Hijerarhija klase. Polja objekata. Predlošci funkcija i klasa. Iznimke i upravljanje iznimkama.

Obvezna literatura
  1. Liberty,J., C++ Unleashed, Sams Publishing, Indianapolis, 2000.
  2. Liberty,J., Teach Yourself C++ in 21 Days, Third Edition, Sams Publishing, Indianapolis, 1999.