Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Primjena hipermedije u obrazovanju II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Proces izrade hipermedijske programske potpore za učenje. Usporedba razvoja neumreženih hipermedijskih sustava za učenje i hipermedijskih sustava na mreži. Faze razvoja hipermedijske programske potpore za učenje.
Osnovna pravila dizajna hipermedijske programske potpore za učenje. Dizajn informacija,
dizajn sučelja i dizajn navigacije.
Uloga i vrste provjera znanja kod hipermedijske programske potpore za učenje.
Implementacija testova za samoprovjeru znanja.
Uloga i vrste komunikacije kod hipermedijske programske potpore za učenje, implementacija asinkrone komunikacije.

Literatura
1. Izrada coursewarea,AHyCo portal, http://ahyco.ffri.hr/portal/Glavna.aspx?IDKategorije=9&IDNadKategorije=1/ (19.1.2011.)
2. Online skripta s predavanjima