Projektiranje obrazovnih sustava

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uloga i funkcija teorije u razvoju obrazovnih sustava. Osnove teorije obrazovnih sustava. Prepoznavanje i vrednovanje prethodnog učenja. Sinteza paradigmi i dostupnih tehnologija u praktičnoj primjeni.
Značaj aplikativne infrastrukture. Razvoj aplikativne infrastrukture i širenje spektra mogućnosti razvoja sadržaja. Stvaranje obrazovnih materijala dostupnim alatima. Mogućnosti dorade otvorenih alata. Međusobna integracija različitih alata.
Formati zapisa multimedijskih i hipermedijskih obrazovnih sadržaja. Značaj otvorenih formata. Aktualne tehnologije e-učenja. Interaktivni obrazovni sustavi i pohrana podataka o sudionicima. Mobilno učenje. Društveni softver i mreže u kontekstu učenja na daljinu.
Dizajn i razvoj obrazovnih sustava. Uloga baze podataka u obrazovnom sustavu. Mogućnosti pohrane obrazovnih sadržaja. Kombiniranje različitih sadržaja u koherentni sustav. Značaj urednika u procesu dizajna i razvoja obrazovnih sustava. Financijski aspekti tehnologije u obrazovanju. Utjecaj tehničke kvalitete i obrazovne vrijednosti dostupnih materijala na kvalitetu razvijenog obrazovnog sustava. Procjena kvalitete i samovrednovanje. Utjecaj tehnologije na kvalitetu obrazovnog sustava.
Dostava sadržaja i važnost osiguranja kvalitete. Podrška korisnicima obrazovnog sustava. Specifičnosti podučavanja kod e-učenja. Telekomunikacijske tehnologije u kontekstu učenja na daljinu. Dodatni tematski sadržaji za korisnike obrazovnog sustava: e-resursi, e-usluge i ljudski faktor. Važnost timskog rada. Timski rad na daljinu. Suradnja u razvoju materijala za učenje i alati koji je omogućuju. Otvoreni pristup.

Obvezna literatura
  1. Grupa autora: Theory and Practice of Online Learning, drugo izdanje, uredio Terry Anderson, AU Press, svibanj 2008. (e-book izdanje je dostupno pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs)
  2. Hagen, H., Hoekwater, T.: ConTeXt Reference Manual, drugo izdanje, PRAGMA ADE, listopad 2010. (e-book izdanje je dostupno pod GNU Free Documentation License)