Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Računalne mreže II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) Prijenosni sloj mreže: end-to-end protokoli (UDP, TCP). (2) Upravljanje intenzitetom prijenosa; sprječavanje zagušenja usmjerivača; zajamčene performanse kanala i prijenosa. (3) Zapisivanje grafičkih, video i zvučnih sadržaja; metode komprimiranja zapisa bez gubitaka i sa gubitkom informacijskog sadržaja. (4) Načela zapisivanja, formati i protokoli: GIF, JPEG, MPEG, MP3. (5) Sigurnost i zaštita: metode zaštite tajnosti sadržaja i integriteta poruka; metode utvrđivanje identiteta komunikatora; digitalni potpis. (6) Protkoli i sustavi zaštite: DES, RSA, MD5, PEM, PGP, TLS. (7) Vatreni zid; proxy; filtri. (8) Sloj aplikacija; glavne Internet aplikacije i usluge. (9) Sustav imena domena (DNS): funkcije i organizacija DNS sustava. (10) Sustav računalne pošte (protokol SMTP). (11) Sustav web stranica (protokol HTTP). (12) Multimedijske i interaktivne aplikacije; komunikacija u realnom vremenu (sustavi VIP, VIC). (13) Upravljanje mrežnim sustavima (protokol SNMP). (14) ITU-T mrežni protokloli i standardi (H-serija); veze sa Internetom. (15) Nove mrežne usluge i nove tehnologije prijenosa.

Literatura
Radovan, M.: Računalne mreže (2), 2009. - skripta (140 stranica) u digitalnom obliku; skripta je dostupna na Internetu.