Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Računalne mreže II

Studij: Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta obuhvaća slijedeće tematske cjeline: (1) Prijenosni sloj mreže: end-to-end protokoli (UDP, TCP). (2) Upravljanje intenzitetom prijenosa; sprječavanje zagušenja usmjerivača; zajamčene performanse kanala i prijenosa. (3) Zapisivanje grafičkih, video i zvučnih sadržaja; metode komprimiranja zapisa bez gubitaka i sa gubitkom informacijskog sadržaja. (4) Načela zapisivanja, formati i protokoli: GIF, JPEG, MPEG, MP3. (5) Sigurnost i zaštita: metode zaštite tajnosti sadržaja i integriteta poruka; metode utvrđivanje identiteta komunikatora; digitalni potpis. (6) Protkoli i sustavi zaštite: DES, RSA, MD5, PEM, PGP, TLS. (7) Vatreni zid; proxy; filtri. (8) Sloj aplikacija; glavne Internet aplikacije i usluge. (9) Sustav imena domena (DNS): funkcije i organizacija DNS sustava. (10) Sustav računalne pošte (protokol SMTP). (11) Sustav web stranica (protokol HTTP). (12) Multimedijske i interaktivne aplikacije; komunikacija u realnom vremenu (sustavi VIP, VIC). (13) Upravljanje mrežnim sustavima (protokol SNMP). (14) ITU-T mrežni protokloli i standardi (H-serija); veze sa Internetom. (15) Nove mrežne usluge i nove tehnologije prijenosa.

Literatura
Radovan, M.: Računalne mreže (2), 2009. - skripta (140 stranica) u digitalnom obliku; skripta je dostupna na Internetu.