Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodika nastave fizike I (ECTS 3)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika      
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Fizika kao znanost i kao nastavni predmet. Povezanost fizike s drugim nastavnim predmetima. Ciljevi i zadaci nastave fizike. Priprema za izvođenje nastavnog sata. Utjecaj ciljeva učenja na izvođenje nastave fizike. Stručno-metodičko oblikovanje sadržaja. Metodologija izvođenja nastave fizike. Suvremene koncepcije nastave. Važnost učeničkog iskustva i intuitivnih ideja. Aktivno poučavanje i aktivno učenje. Konstruktivističko poučavanje i učenje fizike. Konstrukcija novih pojmova i strukturiranje mreže pojmova. Pokusi u nastavi fizike. Razvijanje modela i koncepata. Konceptualno razumijevanje u nastavi fizike.Uloga edukacijskih filmova i animacija u nastavi fizike.Analiza popularno-znanstvene literature iz fizike. Uloga mnemotehnika u nastavi fizike. Metodičke upute za realizaciju nastave fizike u osnovnoj i  srednjoj školi. Izrada pripreme za izvođenje nastave.

Literatura
Krsnik, R., Suvremene ideje u metodici nastave fizike, školska knjiga, Zagreb, 2008.
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Čarolija eksperimentiranja,
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Beck B.,  Modeli učenja u nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Šindler G.,  Metodičke osnove oblikovanja početne nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
Šindler G.,  Prilozi problemski usmjerenoj nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Arar, Lj., Kolić-Vehovec, S., Milotić, B., Kako lakše učiti fiziku, MNEMOTEHNIKE – pomoć pri učenju, Školska knjiga,  Zagreb, 2009.