Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodika nastave fizike II (ECTS 4)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Analiza Plana i programa. Fizičke veličine i znanstveno nazivlje. Problem standardnog i znanstvenog jezika u nastavi fizike. Znanstvena komunikacija. Mjesto  povijesti fizike u nastavi. Uloga matematike i matematičkog  formalizma u nastavi fizike. Uvjeti i  oprema za izvođenje nastave fizike. E-učenje. Praćenje učenika, provjeravanje  i ocjenjivanje znanja. Valorizacija uspješnosti nastave.  Osobnost nastavnika.

Literatura
Krsnik, R., Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Čarolija eksperimentiranja,
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Beck B.,  Modeli učenja u nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Arar, Lj., Kolić-Vehovec, S., Milotić, B., Kako lakše učiti fiziku, MNEMOTEHNIKE – pomoć pri učenju, Školska knjiga,  Zagreb, 2009.
Šindler G.,  Metodičke osnove oblikovanja početne nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
Šindler G.,  Prilozi problemski usmjerenoj nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.