Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove atomske fizike. Snimanje linijskog spektra vodika. Odredivanje frekvencija linija Balmerove serije. Izracunavanje Rydbergove konstante. Snimanje i interpretacija linijskih spektara inertnih plinova i metalnih para. Difrakcija elektrona. Kriticni potencijal. Mjerenje promjera difrakcijskih prstena za razlicite napone. Odredivanje valne duljine elektrona za razlicite napone primjenom Braggova uvjeta. Potvrdivanje de Broglieve jednadžbe za valnu duljinu. Ortohelij i parahelij. Rutherfordov eksperiment - mjerenje broja cestica raspršenih u odredene kutove i usporedba s teorijski ocekivanim vrijednostima. Usporedba raspršenja cestica u isti kut, ali za razlicite mete. Osnove rendgenske spektroskopije. Princip rada lasera. Istraživanje ovisnosti ucinkovitosti laserskog sustava o emisijskim i apsorpcijskim prijelazima. Proucavanje optickog pumpanja Nd:YAG lasera pomocu diodnog lasera.

Literatura
1. Radni materijali za Praktikum iz strukture tvari
2. R. Barlow, Statistics-A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley, New York, 1989.
3. Kenneth S. Krane, Modern Physics, John Wiley, New York, 1995.