Povijest matematike

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Povijest matematike  predgrčkog razdoblja, Starogrčka matematika,Kineska, arapska, indijska matematika, Matematika novog vijeka, Razvoj vjerojatnosti i statistike, Razvoj algebre, Razvoj teorije skupova, Razvoj matematičke logike, Novi pravci u matematici

Obvezna literatura
  1. Ž.  Dadić,  Razvoj  matematike.  ideje  i  metode  egzaktnih  znanosti  u  njihovu  povijesnom
    razvoju, Školska knjiga, Zagreb,1975.
  2. Ž. Dadić, Povijest ideja i metoda u matematici i fizici, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  3. L. Hogben, Sve o matematici, Mladost, Zagreb, 1970.
  4. Z. Šikić, Kako je stvarana novovjekovna matematika, Školska knjiga, Zagreb, 1989