Astrofizički praktikum

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Optički teleskopi reflektor i refraktor.
  CCD kamera.
  Spektrometar.
 2. Obrada fotometrijskih CCD snimaka.
  Određivanje fotometrijskih boja zvijezda.
  Određivanje širine spektralnih linija zvijezda.
  Klasifikacija zvijezda po spektralnim tipovima.
  Simuliranje atmosferskih pljuskova čestica. (CORSIKA)
  Vizualizacija rezultata analize podataka u astrofizici. (ROOT, SuperMongo)
  Opažanje atmosferskih pljuskova čestica pomoću Čerenkovljevog teleskopa. 

Obvezna literatura
 1. WEB stranica kolegija
 2. Vladis Vujnović: Astronomija 1 i 2, Školska knjiga, 2010