Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Astrofizički praktikum

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Optički teleskopi reflektor i refraktor.
  CCD kamera.
  Spektrometar.
 2. Obrada fotometrijskih CCD snimaka.
  Određivanje fotometrijskih boja zvijezda.
  Određivanje širine spektralnih linija zvijezda.
  Klasifikacija zvijezda po spektralnim tipovima.
  Simuliranje atmosferskih pljuskova čestica. (CORSIKA)
  Vizualizacija rezultata analize podataka u astrofizici. (ROOT, SuperMongo)
  Opažanje atmosferskih pljuskova čestica pomoću Čerenkovljevog teleskopa. 

Obvezna literatura
 1. WEB stranica kolegija
 2. Vladis Vujnović: Astronomija 1 i 2, Školska knjiga, 2010