Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Astronomija i astrofizika II

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  Astronomija i astrofizika II

Izvedbeni program:   Astronomija i astrofizika II

Sadržaj
Atmosfere zvijezda i opacitet – Jednadžba prijenosa zračenja – Funkcija izvora – Izvor i prijenos energije u unutrašnjosti zvijezde – Konvekcija – Bliski dvojni sustavi - Morfologija Mliječnog puta – Središte Mliječnog puta – Tamna materija – Spiralne galaksije – Tully-Fisher relacija – Eliptične galaksije – Faber-Jacksonova relacija – Razvoj i međudjelovanje galaksija – Struktura svemira – Skala udaljenosti i njihovo određivanje – Veliki prasak i širenje svemira – Skupovi galaksija – Aktivne galaksije – Kvazari – Rani razvoj svemira – Pozadinsko mikrovalno zračenje – Primordijalna nukleosinteza

Predavanja (ak. god. 2017/18)
0. Uvodno predavanje
1. Evolucija zvijezda nakon glavnog niza

2. Pulsacije
3. Masivne zvijezde i supernove
4. Politropski modeli 
5. Bijeli patuljci
6. Neutronske zvijezde i pulsari
7. Bliski dvojni sustavi i nove
8. Mliječni put
9. Galaksije

Predavanja (ak. god. 2016/17)
0. Uvodno predavanje
1. Evolucija zvijezda nakon glavnog niza
2. Masivne zvijezde i supernove
3. Bijeli patuljci
4. Neutronske zvijezde i pulsari
5. Pulsacije
6. Bliski dvojni sustavi i nove
7. Mliječni put
8. Galaksije


Projektni zadaci:
Teorijska pozadina (zadatak 1): Fourierova analiza i SigSpec
Zadatak 1: Pulsacije
Zadatak za dodatne bodove: Politropski modeli
Zadatak 2: Pulsari
Zadatak 3: Bliski dvojni sustavi

Napomena: Pakete za projektne zadatke skinite na lokalno računalo i preimenujte nastavak imena datoteke iz .pdf u .zip. Naime, web Odjela ne podržava zip datoteke pa su iste morale biti preimenovane (projektni zadatak 3 je zip datoteka i ne treba ju preimenovati).

Vježbe (numerički zadaci):
1. Zvijezde glavnog niza i evolucija zvijezda nakon glavnog niza
2. Pulzacije zvijezda i Cefeide
3. Masivne zvijezde, supernove i provale gama zračenja
4. Politropski modeli i Lane-Emdenova jednadžba
5. Degenerirani ostaci zvijezda: bijeli patuljci, neutronske zvijezde i pulsari
6. Bliski dvojni sustavi zvijezda 
7. Mliječni put

Pitanja za završni ispit:
Pitanja


Akademska godina 2017/2018

Rezultati kolokvija i ostvareni bodovi (seminar i kolokvij):
Ostvareni bodovi na kolokviju i seminaru nalaze se ovdje.

Završni ispit
Svaki student usmeno odgovara na tri pitanja, a za odgovor na pitanje može dobiti do 10 bodova (ukupno do 30 bodova). Popis pitanja nalazi se ovdje (izuzmite pitanje 19).


Literatura
B.W.Carroll, D.A.Ostlie: An introduction to modern astrophysics, Addison-Wesley, 2007.
S. G. Ryan, A. J. Norton: Stellar evolution and Nucleosynthesis, Cambridge University Press 2010
A.R.Rau: Astronomy-inspired Atomic and Molecular Physics, Springer, Berlin, 2002.
V. Vujnović: Astronomija I, Školska knjiga, Zagreb 1989.
V. Vujnović: Astronomija II, Školska knjiga, Zagreb 1990.