Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Biološka oceanografija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovne karakteristike morskog ekosistema. Podjela morskih staništa. Povijest biološke oceanografije. Abiotski faktori u moru. Fitoplankton i primarna produkcija. Zooplankton. Kruženje materije i protjecanje energije u moru. Nekton i ribarstvena oceanografija. Bentos. Zonacija pelagijala. Zonacija bentosa i bentoske zajednice. Zoogeografija litorala. Ekologija i zoogeografija pelagijala. Ekologija i zoogeografija dubokog mora. Metode istraživanja biološke oceanografije. Ljudski utjecaj na morske ekosisteme i zaštita mora. Jadransko more.

Literatura
  1. Lalli, C.M. and T.R. Parsons, 1995. Biological Oceanography: An Introduction. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
  2. Pérès, J.M. & H. Gamulin-Brida, 1973. Biološka oceanografija. Bentos. Bentoska bionomija Jadranskog mora. Školska
    knjiga, Zagreb.