Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Ekologija kopnenih voda

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kemijske i fizikalne osobine slatkih voda. Toplina i svijetlo u vodi. Hidrološki ciklusi, podzemne vode i mokra staništa.
Tekućice. Jezera i akomulacije. Bakterije, gljive i biljke kopnenih voda. Beskralješnjaci i kralješnjaci kopnenih voda.
Bioraznolikost slatkih voda, invazivne vrste, ekstinkcije. Ciklusi tvari u slatkim vodama. Toksične tvari i ostali polutanti u
slatkim vodama. Neobična i ekstremna slatkovodna staništa. Hranjive tvari, trofičnost i eutrofikacija. Prehrambeni lanci u kopnenim vodama. Nepredatorske interakcije organizama u slatkovodnim zajednicama. Ekologija riba i ribarstvo. Metode ekoloških istraţivanja kopnenih voda. Zonacija naših rijeka i njihove biocenoze.

Literatura
Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology. Academic Press, San Diego.
Kerovec, M. 1988. Ekologija kopnenih voda. Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb.