Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Ekotoksikologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 10+0+20
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Definicija. Bioakumulacija i biomonitoring. Utjecaj polutanata na zdravlje čovjeka. Osnove toksikologije: kancerogene i nekancerogene tvari. Osvrt na aktualnu temu iz područja okoliša i zadavanje seminarskog rada iz istog.


Literatura
Izvorni znanstveni i stručni radovi o trenutno aktualnoj temi iz područja okoliša po preporuci nastavnika.