Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Ekotoksikologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 10+0+20
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Definicija. Bioakumulacija i biomonitoring. Utjecaj polutanata na zdravlje čovjeka. Osnove toksikologije: kancerogene i nekancerogene tvari. Osvrt na aktualnu temu iz područja okoliša i zadavanje seminarskog rada iz istog.


Literatura
Izvorni znanstveni i stručni radovi o trenutno aktualnoj temi iz područja okoliša po preporuci nastavnika.