Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Eksperimentalne metode u fizici I

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj

  1. Uvod u vakuum
  2. Osnove grafičkog programiranja - LabView
  3. Osnove geometrijske i Fourierove optike, te prostiranje Gaussovih zraka
  4. Valna priroda svjetlosti – interferencija
  5. Optički interferometri 
  6. Fabry – Perotov rezonator
  7. Detekcija svjetlosti
  8. SQUID + TES (osnove supervodljivosti)

Literatura
G.S. Landsberg, Optika