Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Eksperimentalne metode u fizici II

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Uvod: Akceleratori, interakcija ionskih snopova s materijom, raspršenja i koincidentna mjerenja, mjerenja udarnih presjeka,
2. Uvod u nuklearne analiticke tehnike: teoretski I eksprimentalni aspekti tehnika: XRF, PIXE, PIGE, RBS, NRA, AMS, XPS, SIMS. Kvantitativna analiza i kompjutorska tomografija,
3. Primjena eksperimentalnih metoda u medicini, znanosti o okolišu i materijalima, geokronologija.
4. Prakticni primjeri mjerenja zagadenja zraka analizom finih aerosola nuklearnim metodama. Analiza i identifikacija glavnih zagadivaca u Rijeci pomocu metode Positive Matrix Factorisation.

Literatura
Stephan Tavernier, Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics, Springer-Verlag 2010
S.A.E. Johansson, J.L. Campbell, C.G. Malmqvist, Particle Induced X-Ray Emission Spectroscopy, J. Wiley & Sons, 1995.
Furic, M. Moderne eksperimentalne metode, tehnike i mjerenja u fizici, Školska knjiga, Zagreb, 1992.