Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika elementarnih čestica II

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kvantizacija neabelovih teorija polja – unitarna baždarenja, neunitarna baždarenja i Faddeev-Popov metoda, duhovi
Medudjelovanja kvarkova i kvantna kromodinamika – partoni, ovisnost konstane vezanja o skali, asimptotska sloboda, partonske distribucijske funkcije.
Procesi višeg reda – jednostavni racuni na jednoj petlji
Efektivne teorije - pioni kao Goldstonevi bozoni, efektivne teorije i renormalizacija, Fermijeva teorija
Slabo medudjelovanje – poopcenje Fermijeve teorije, teški bozoni, GIM mehanizam, CP narušenje u neutralnim mezonskim sustavima
Standardni model – Glashow-Weinberg-Salam teorija
Anomalije – kiralna anomalija, globalne i baždarne anomalije
Fizika izvan Standardnog modela – zašto SM nije zadovoljavajuca teorija, ponašenje amplituda na visokim energijama, fizika Higgsovog bozona, narušenje leptonskog i barionskog broja, mase neutrina, narušenje kvarkovskog broja, CP narušenja, aksioni, unifikacija sila

Literatura
1. M. E. Peskin, D. V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory (Westview Press; 1995)
2. A. Seiden: Particle Physics, A Comprehensive Introduction (Addison-Wesley; 2004)