Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika mora

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj

 • Predmet proučavanja fizike mora
 • svojstva mora (temperatura, salinitet, gustoća, tlak, razdijeljenost na vodene mase)
 • površinski protoci i njihov utjecaj na svojstva mora
 • sile koje uzrokuju gibanja u moru, jednadžba gibanja i način njenog rješavanja
 • geostrofičke struje, struje vjetra, inercijalne struje
 • slobodne i prisilne oscilacije
 • međudjelovanje atmosfere i mora s posljedičnim klimatskim promjenama
 • fizičko-oceanografske oprema
 • metoda obrade podataka u fizičkoj oceanografiji
 • utjecaj fizikalnih procesa na ekosustav mora

Literatura
 1. Gill, A.E., 1982. Atmosphere Ocean Dynamics. Academic Press, Orlando, 662 pp.
 2. Oceanography Course Team, 1989. Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour. Pergamon Press, Oxford, 165 pp.
 3. Oceanography Course Team, 1989. Ocean Circulation. Pergamon Press, Oxford, 165 pp.
 4. Oceanography Course Team, 1989. Waves, Tides and Shallow Water Processes. Pergamon Press, Oxford, 165 pp.
 5. Stewart, R., 2008. Introduction to physical oceanography, Texas A&M University, 353 pp. (udžbenik dostupan na webu)
 6. Penzar, B., Penzar, I., Orlić, M., 2001. Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana. Nakladnička kuća “Dr. Feletar”, Zagreb, 258 pp.
 7. Cushman-Roisin, B., 1994. Introduction to Geophysical Fluid Dynamics. Prentice Hall, New Jersey, 318 pp.
 8. Buljan, M., Zore-Armanda, M., 1976. Oceanographic properties of the Adriatic Sea. Oceanography and Marine Biology - Annual Review, 14, 11-98.