Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizikalna kozmologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod
  • povijesni razvoj predodžbe o svemiru
  • rezultati i tehnike modernih opažanja u kozmologiji (supernove tipa Ia, kozmicko pozadinsko zracenje, distribucija
galaksija, efekti gravitacijskih leca, dinamika u klasterima galaksija, ...)
  • opažacka baza Standardnog kozmološkog modela (usrednjavanje gustoce energije i materije, homogenost i
izotropnost na velikim skalama)
  • kozmološki princip i alternativni pristupi
  • sastav svemira

Izotropni i homogeni svemir
  • pregled Opce teorije relativnosti
  • Robertson Walker metrika (motivacija iz kozmološkog principa, izvod, rasprava karaktera prostora za razlicite prostorne zakrivljenosti (graficki prikaz), genericki karakter ekspanzije/kontrakcije)
  • raspis Einsteinovih jednadžbi za RW metriku (izvod Friedmannovih jednadžbi)
  • vrste materije (nerelativisticka, radijacija, tamna energija i njene vrste)
  • jednadžbe kontinuiteta za materiju
  • rješenja Friedmannovih jednadžbi za razlicite vrste materije u svemiru (i njihove kombinacije)
  • asimptotska rješenja i singulariteti

Vruci veliki prasak
  • cesticni fluidi u termalnoj ravnoteži u ekspandirajucem svemiru (mehanizmi održanja ravnoteže i odnos s
ekspanzijom
  • proces izlaska pojedinacne cesticne vrste iz termalne ravnoteže i reliktne gustoce komponenti iz ranog svemira
  • fazni prijelazi u ranom svemiru
  • primordijalna nukleosinteza
  • nastanak fotonskog i neutrinskog pozadinskog zracenja

Inflacija
  • potreba za fazom inflatorne ekspanzije i problemi koje inflacija rješava
  • modeli inflacije (skalarno polje, modificirana gravitacija)
  • proizvodnja inicijalnih nehomogenosti u završnim fazama inflacije

Nehomogenosti u svemiru
  • rast nehomogenosti u pojedinim fazama evolucije svemira
  • uloga tamne materije
  • anizotropije kozmickog pozadinskog zracenja
  • nelinearni rast nehomogenosti i nastanak kozmickih struktura

Literatura
A. Liddle, An Introduction to Modern Cosmology, John Wiley and Sons, Chichester (2003)