Globalna ekologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • temeljni ekološki pojmovi
 • povijesni razvoj ekologije i razlika između ekologije i zaštite okoliša
 • prirodni sustavi 
 • granice globalnog rasta i koncepcija održivog razvoja
 • Agenda 21 
 • kaos i ekologija
 • entropija i ekologija 
 • ekološki potencijal čovjeka 
 • prirodni sustavi i dinamika ekosustava 
 • ekološke katastrofe u prošlosti
 • planeta Zemlja kao ekosustav
 • nastanak, razvoj, građa i struktura Zemlje 
 • razvoj života na Zemlji
 • Zemljina unutrašnjost 
 • Zemljina kora, atmosfera, hidrosfera i kriosfera te najznačajniji planetarni procesi u njima 
 • klimatske promjene kao rezultat prirodnih procesa 
 • atmosfera i globalna klima 
 • staklenički efekt
 • stratosferski i troposferski ozon
 • zagađivanje atmosfere, kriosfere i hidrosfere 
 • kisele kiše
 • globalno kruženje voda 
 • slatke vode
 • mora i oceani
 • erozija 
 • utjecaj velikih brana i/ili hidromeiloracionih zahvata na okoliš 
 • biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata 
 • sorpcijsko/desorpcijski procesi u tlima i vodama 
 • prijenos zagađivala podzemnim vodama
 • bio-indikatorski organizmi
 • koncept vremenske kemijske bombe
 • izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike

Obvezna literatura
 1. Prohić E. (1998): GEOKEMIJA, Targa, Zagreb
 2. Glavač V. (2001): UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
 3. Barišić D. (2009): Priručna skripta (draftovi predavanja)