Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Globalna ekologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- temeljni ekološki pojmovi; - povijesni razvoj ekologije i razlika između ekologije i zaštite okoliša;
- prirodni sustavi; - granice globalnog rasta i koncepcija održivog razvoja; - Agenda 21; - kaos i ekologija; - entropija i ekologija; - ekološki potencijal čovjeka; - prirodni sustavi i dinamika ekosustava; - ekološke katastrofe u prošlosti; - planeta Zemlja kao ekosustav; - nastanak, razvoj, građa i struktura Zemlje; - razvoj života na Zemlji; - Zemljina unutrašnjost; - Zemljina kora, atmosfera, hidrosfera i kriosfera te najznačajniji planetarni procesi u njima; - klimatske promjene kao rezultat prirodnih procesa; - atmosfera i globalna klima; - staklenički efekt; - stratosferski i troposferski ozon; - zagađivanje atmosfere, kriosfere i hidrosfere; - kisele kiše; - globalno kruženje voda; - slatke vode; - mora i oceani; - erozija; - utjecaj velikih brana i/ili hidromeiloracionih zahvata na okoliš; - biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata; - sorpcijsko/desorpcijski procesi u tlima i vodama; - prijenos zagađivala podzemnim vodama; - bio-indikatorski organizmi; - koncept vremenske kemijske bombe; - izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike

Literatura
- Prohić E. (1998): GEOKEMIJA, Targa, Zagreb
- Glavač V. (2001): UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
- Barišić D. (2009): Priručna skripta (draftovi predavanja)