Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Globalna ekologija

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- temeljni ekološki pojmovi; - povijesni razvoj ekologije i razlika između ekologije i zaštite okoliša;
- prirodni sustavi; - granice globalnog rasta i koncepcija održivog razvoja; - Agenda 21; - kaos i ekologija; - entropija i ekologija; - ekološki potencijal čovjeka; - prirodni sustavi i dinamika ekosustava; - ekološke katastrofe u prošlosti; - planeta Zemlja kao ekosustav; - nastanak, razvoj, građa i struktura Zemlje; - razvoj života na Zemlji; - Zemljina unutrašnjost; - Zemljina kora, atmosfera, hidrosfera i kriosfera te najznačajniji planetarni procesi u njima; - klimatske promjene kao rezultat prirodnih procesa; - atmosfera i globalna klima; - staklenički efekt; - stratosferski i troposferski ozon; - zagađivanje atmosfere, kriosfere i hidrosfere; - kisele kiše; - globalno kruženje voda; - slatke vode; - mora i oceani; - erozija; - utjecaj velikih brana i/ili hidromeiloracionih zahvata na okoliš; - biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata; - sorpcijsko/desorpcijski procesi u tlima i vodama; - prijenos zagađivala podzemnim vodama; - bio-indikatorski organizmi; - koncept vremenske kemijske bombe; - izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike

Literatura
- Prohić E. (1998): GEOKEMIJA, Targa, Zagreb
- Glavač V. (2001): UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
- Barišić D. (2009): Priručna skripta (draftovi predavanja)