Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Instrumentalne metode u fizici okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Atomska apsorpcijska i emisijska spektroskopija/metrija, XRF, Spektrometrija masa, Alfa- beta- i gama-spektroskopija, Neutronska aktivacijska analiza, Metode nuklearne fizike bazirane na korištenju akceleratora, Kontrola kakvoće, Statistička analiza podataka

Literatura
C. Vandecasteeele and C.B. Block, Modern methods for Trace element Determination, J. Wiley and Sons, Ltd.