Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Kvantna teorija atoma i molekula

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Hartree-Fock model, kanonske jednadžbe, interpretacija rješenja HF jednadžbi (Koopmansov, Brillouinov i virijalni teorem), policentrične molekule i Roothaanove jednadžbe, Feynmannov teorem, zatvorene i otvorene ljuske, računalna realizacija: bazni set, problem elektronske korelacije, konfiguracijska interakcija, prirodne orbitale, MCSCF metode, perturbacijski tretman korelacija, Moeller-Plesset pristup, CASSCF teorija, razlika između statičke i dinamičke korelacije, CASSCF+PT2 procedura, “multireference configuration interaction” metode, teorija funkcionala gustoće, vremenski nezavisna B3LYP DFT metoda.

Literatura
A.Szabo and N.S.Ostlund, “Modern Quantum Chemistry”, Sec.Ed. McGraw-Hill, New York, 1989.