Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Kvantna teorija atoma i molekula

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Hartree-Fock model, kanonske jednadžbe, interpretacija rješenja HF jednadžbi (Koopmansov, Brillouinov i virijalni teorem), policentrične molekule i Roothaanove jednadžbe, Feynmannov teorem, zatvorene i otvorene ljuske, računalna realizacija: bazni set, problem elektronske korelacije, konfiguracijska interakcija, prirodne orbitale, MCSCF metode, perturbacijski tretman korelacija, Moeller-Plesset pristup, CASSCF teorija, razlika između statičke i dinamičke korelacije, CASSCF+PT2 procedura, “multireference configuration interaction” metode, teorija funkcionala gustoće, vremenski nezavisna B3LYP DFT metoda.

Literatura
A.Szabo and N.S.Ostlund, “Modern Quantum Chemistry”, Sec.Ed. McGraw-Hill, New York, 1989.