Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Kvantna teorija atoma i molekula

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Atomska fizika: Koncept atoma. vodiku slični atomi. Diracova jednadžba. Diracova jednadžba u sfernim koordinatama. Relativističke korekcije. Helijev atom. Teorijski modeli za višelektronske atome.
Molekulska fizika:Matematički uvod za kvantnu teoriju molekula. Valne funkcije za višelektronske sisteme. Orbitale, Slaterove determinante, funkcije baze. Minimalna baza H2. Notacija. Opća pravila za prostorne orbitale. Coulombovi integrali i integrali izmjene. Druga kvantizacija. Konfiguracije prilagođene spinu.  Hartree-Fock model, kanonske jednadžbe, interpretacija rješenja HF jednadžbi. Roothaanove jednadžbe

Literatura
  1. B. H. Brandsen and C. J. Joachain,Physics of atoms and  molecules, 2nd edition. Prentice Hall, England, 2003.
  2. W. Demtroeder, Atoms, Molecules and Photons, An Introduction to Atomic-, Molecular-and Quantum-Physics, 2nd  edition. Springer, Berlin Heidelberg, 2010.
  3. A.Szabo and N.S.Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Sec.Ed. McGraw-Hill, New York, 1989.