Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Mikrobiologija okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Povijesni razvoj mikrobiologije kao znanosti; Znacaj mikroorganizama u prirodi; Javno-zdravstveno znacenje mikroorganizama iz okoliša; Grada i fiziologija mikroorganizama; Uvjeti uzgoja mikroorganizama u labratoriju; Biokemizam i identifikacija mikroorganizama; Genetika mikroorganizama; Asocijacije mikroorganizama s drugim organizmima; Mikrobiologija najznacajnijih segmenata covjekova okoliša; Indikatorski mikroorganizmi i njihov znacaj u mikrobiološkom monitoringu okoliša; Molekularne laboratorijske metode u mikrobiologiji okoliša; Prosudivanje rezultata mikrobioloških pretraga okolišnih uzoraka; Primijenjena mikrobiologija; Uzorkovanje, transport i obrada okolišnih mikrobioloških uzoraka: mikroskopija, kultivacija, identifikacija i kvantitativno odredivanje prisutnih mikroorganizama

Literatura
Durakovic S, Redžepovic S. Uvod u opcu mikrobiologiju – knjiga prva. Kugler, Zagreb, 2002.