Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Mikrobiologija okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Povijesni razvoj mikrobiologije kao znanosti; Znacaj mikroorganizama u prirodi; Javno-zdravstveno znacenje mikroorganizama iz okoliša; Grada i fiziologija mikroorganizama; Uvjeti uzgoja mikroorganizama u labratoriju; Biokemizam i identifikacija mikroorganizama; Genetika mikroorganizama; Asocijacije mikroorganizama s drugim organizmima; Mikrobiologija najznacajnijih segmenata covjekova okoliša; Indikatorski mikroorganizmi i njihov znacaj u mikrobiološkom monitoringu okoliša; Molekularne laboratorijske metode u mikrobiologiji okoliša; Prosudivanje rezultata mikrobioloških pretraga okolišnih uzoraka; Primijenjena mikrobiologija; Uzorkovanje, transport i obrada okolišnih mikrobioloških uzoraka: mikroskopija, kultivacija, identifikacija i kvantitativno odredivanje prisutnih mikroorganizama

Literatura
Durakovic S, Redžepovic S. Uvod u opcu mikrobiologiju – knjiga prva. Kugler, Zagreb, 2002.