Modeliranje u zaštiti okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Dinamika jedne populacije u neograničenom, ograničenom, konstantnom, periodičkom i slučajnom okolišu. Maksimalan održivi izlov. Dinamika s generacijama koje se ne prekrivaju. Diskretan rast populacije i kaotična dinamika. Stabilizacija. Dinamika dviju populacija: plijen-predator, kompeticija i  kooperacija. Meta-populacije. Hranidbenih lanaci i mreže. Teorija epidemije i nvazija populacije u prostor.

Obvezna literatura
  1. Sharov A. Quantitative Population Ecology, Virginia Tech., 1996 http://www.gypsymoth.ento.vt.edu/~sharov/PopEcol/popecol.html
  2. Legović T., Lectures in Ecological Modelling, CD, R.Bošković Institute, 2004.