Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Nuklearna fizika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Sastav jezgre. Energija vezanja. Nuklearni spinovi. Nuklearni magnetski dipolni moment. Paritet. Osobine nuklearnih sila. Teorija nuklearnih sila. Modeli jezgre. Interakcija ionskih snopova s materijom i primjene kao što su: PIXE, XRF, RBS metode. Proton-proton raspršenje na niskim energijama. Nukleon-nukleon raspršenje na visokim energijama. Radioaktivni raspadi. Zakoni radioaktivnog raspada. Radioaktivni nizovi. Nuklearne reakcije. 
U okviru praktičnih vježbi i seminara studenti će se upoznati s praktičnim primjenama nuklearne fizike kroz slijedeće metode:

  1. Spektroskopija X-zraka (XRF) i konkretni primjeri elementnih analiza i elementa u tragovima u razni tipovima uzoraka (u našem Laboratoriju za elementnu mikroanalizu),
  2. Upoznavanje s akceleratorskim analitičkim tehnikama kao npr.: Particle Induced X Ray Emission (PIXE), Rutherford Bascattering Spectroscopy (RBS), itd. kao i s NMR i C14 metodama na Institutu Ruđer Bošković a u okviru cjelodnevne stručne posjete.    


Literatura

  1. Krane, K. S. Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, New York, 1987.
  2. Arthur Beiser, Concepts of Modern Physics, McGraw-Hill, Inc.2003.  
  3. Ashok Das and Thomas Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics, John Wiley & Sons, New York, 1994.