Nuklearna fizika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Sastav jezgre. Energija vezanja. Nuklearni spinovi. Nuklearni magnetski dipolni moment. Paritet. Osobine nuklearnih sila. Teorija nuklearnih sila. Modeli jezgre. Interakcija ionskih snopova s materijom i primjene kao što su: PIXE, XRF, RBS metode. Proton-proton raspršenje na niskim energijama. Nukleon-nukleon raspršenje na visokim energijama. Radioaktivni raspadi. Zakoni radioaktivnog raspada. Radioaktivni nizovi. Nuklearne reakcije. 
U okviru praktičnih vježbi i seminara studenti će se upoznati s praktičnim primjenama nuklearne fizike kroz slijedeće metode:
  1. Spektroskopija X-zraka (XRF) i konkretni primjeri elementnih analiza i elementa u tragovima u razni tipovima uzoraka (u našem Laboratoriju za elementnu mikroanalizu),
  2. Upoznavanje s akceleratorskim analitičkim tehnikama kao npr.: Particle Induced X Ray Emission (PIXE), Rutherford Bascattering Spectroscopy (RBS), itd. kao i s NMR i C14 metodama na Institutu Ruđer Bošković a u okviru cjelodnevne stručne posjete.    

Obvezna literatura
  1. Krane, K. S. Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, New York, 1987.
  2. Arthur Beiser, Concepts of Modern Physics, McGraw-Hill, Inc.2003.  
  3. Ashok Das and Thomas Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics, John Wiley & Sons, New York, 1994.