Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Onečišćenje okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Onecišcenje atmosfere: izvori, fizicka i kemijska svojstva najcešcih polutanata. Utjecaj vremena i drugih uvjeta na onecišcenje atmosfere. Štetno djelovanje onecišcenja zraka na okoliš i ljudsko zdravlje. Mjere sprijecavanja onecišcenja atmosfere, strategije i tehnologije. Onecišcenje voda: definicija i osnovni parametri onecišcenja voda. Izvori onecišcenja voda. Obrada otpadnih voda i nacini kontrole onecišcenja. Procišcavanje pitkih voda. Zakonska zaštita voda. Onecišcenje tla: kemijska i fizicka svojstva tla. Ekološka važnost tla i obradivo tlo. Sedimenti. Problemi otpadnih i štetnih tvari u ekosferi: pesticidi, kancerogene tvari i teški matali. Zbrinjavanje otpada u ekosferi

Literatura
1.C. Baird: Environmental Chemistry, 2nd Ed, W.H. Freeman and Co, New York, 2003
2. V. Glavac: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume, Zagreb, 1999
3. B. Penzar i sur.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, 1996.
4. S. Tedeschi: Zaštita voda, Sveucilište u Zagrebu i Hrvatsko društvo gradevinskih inžinjera, 1997.