Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Onečišćenje okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Onečišćenje atmosfere: izvori, fizička i kemijska svojstva najčešćih polutanata. Utjecaj vremena i drugih uvjeta na onečišćenje atmosfere. Štetno djelovanje onečišćenja zraka na okoliš i ljudsko zdravlje. Mjere spriječavanja onečišćenja atmosfere, strategije i tehnologije.
Onečišćenje voda: definicija i osnovni parametri onečišćenja voda. Izvori onečišćenja voda. Obrada otpadnih voda i načini kontrole onečišćenja. Pročišćavanje pitkih voda. Zakonska zaštita voda.
Onečišćenje tla: kemijska i fizička svojstva tla. Ekološka važnost tla i obradivo tlo. Sedimenti. Problemi otpadnih i štetnih tvari u ekosferi: pesticidi, kancerogene tvari i teški matali. Zbrinjavanje otpada u ekosferi.

Literatura
  1. C. Baird: Environmental Chemistry, 2nd Ed, W.H. Freeman and Co, New York, 2003
  2. V. Glavac: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume, Zagreb, 1999
  3. B. Penzar i sur.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, 1996.
  4. S. Tedeschi: Zaštita voda, Sveucilište u Zagrebu i Hrvatsko društvo gradevinskih inžinjera, 1997.