Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Onečišćenje okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Onecišcenje atmosfere: izvori, fizicka i kemijska svojstva najcešcih polutanata. Utjecaj vremena i drugih uvjeta na onecišcenje atmosfere. Štetno djelovanje onecišcenja zraka na okoliš i ljudsko zdravlje. Mjere sprijecavanja onecišcenja atmosfere, strategije i tehnologije. Onecišcenje voda: definicija i osnovni parametri onecišcenja voda. Izvori onecišcenja voda. Obrada otpadnih voda i nacini kontrole onecišcenja. Procišcavanje pitkih voda. Zakonska zaštita voda. Onecišcenje tla: kemijska i fizicka svojstva tla. Ekološka važnost tla i obradivo tlo. Sedimenti. Problemi otpadnih i štetnih tvari u ekosferi: pesticidi, kancerogene tvari i teški matali. Zbrinjavanje otpada u ekosferi

Literatura
1.C. Baird: Environmental Chemistry, 2nd Ed, W.H. Freeman and Co, New York, 2003
2. V. Glavac: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume, Zagreb, 1999
3. B. Penzar i sur.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, 1996.
4. S. Tedeschi: Zaštita voda, Sveucilište u Zagrebu i Hrvatsko društvo gradevinskih inžinjera, 1997.