Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Opća relativnost

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Princip ekvivalencije. Gravitacija kao zakrivljenje prostor-vremena. Osnove diferencijalne geometrije. Geodetska jednadžba i trajektorije cestica i svjetlosti. Einstein-Hilbertova jednadžba. Schwarzschildovo rješenje. Post-Newtonska aproksimacija. Testovi opce relativnosti u Suncevom sustavu. Primjene: GPS sustav navigacije. Energija i impuls. Gravitacijske lece. Zvijezde: stabilnost i kolapsi. Crne rupe. Uvod u kozmologiju.

Literatura
H. C. Ohanian, R. Ruffini: Gravitation and Spacetime (2. edition, W. W. Norton & Co., 1994.)