Opća relativnost

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Princip ekvivalencije. Gravitacija kao zakrivljenje prostor-vremena. Osnove diferencijalne geometrije. Geodetska jednadžba i trajektorije čestica i svjetlosti. Einstein-Hilbertova jednadžba. Schwarzschildovo rješenje. Post-Newtonska aproksimacija. Testovi opće relativnosti u Sunčevom sustavu. Primjene: GPS sustav navigacije. Energija i impuls. Gravitacijske leće. Zvijezde: stabilnost i kolapsi.  Crne rupe. Uvod u kozmologiju.

Obvezna literatura
  1. H. C. Ohanian, R. Ruffini: Gravitation and Spacetime (2. edition, W. W. Norton & Co., 1994.)