Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Poluvodiči i primjene (6 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Uvod-pregled poluvodičkih materijala i tehnika narastanja
  2. Intrinsični poluvodiči, poluvodiči s primjesama i defekti u poluvodičima
  3. Elektronska struktura, vodljivost i transportna svojstva poluvodiča
  4. Optička svojstva poluvodiča
  5. Poluvodički uređaji-od diode i tranzistora do sunčevih ćelija i lasera

Literatura
  1. P.Y.Yu i M.Cardona, Principles of Semiconductors, Springer, Berlin, 2005.
  2. S.O.Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill, New York, 2002