Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II./I. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: obvezatan/izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima
 1. Beer – Lambertov zakon – određivanje koncentracije nepoznate otopine
 2. Comptonovo raspršenje
 3. Mosleyev zakon
 4. Rutherfordov eksperiment
 5. kritični potencijal – elektronski energetski nivoi
 6. difrakcija elektrona – transmisijski elektronski mikroskop
 7. Hallov efekt
 8. Zeemanov eksperiment
 9. elektronski nivoi u kristalima - laseri

Literatura
 1. Radni materijali za Praktikum iz strukture tvari
 2. R. Barlow, Statistics-A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley, New York, 1989
 3. Kenneth S. Krane, Modern Physics, John Wiley, New York, 1995
 4. Haken H., Wolf H.C., Atomic and quantum physics, Springer-Verlag, 1984
 5. Halliday D., Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.