Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II. / I. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima

 1. Beer – Lambertov zakon – određivanje koncentracije nepoznate otopine
 2. Comptonovo raspršenje
 3. Mosleyev zakon
 4. Rutherfordov eksperiment
 5. kritični potencijal – elektronski energetski nivoi
 6. difrakcija elektrona – transmisijski elektronski mikroskop
 7. Hallov efekt
 8. Zeemanov eksperiment
 9. elektronski nivoi u kristalima - laseri

Literatura
 1. Radni materijali za Praktikum iz strukture tvari
 2. R. Barlow, Statistics-A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley, New York, 1989
 3. Kenneth S. Krane, Modern Physics, John Wiley, New York, 1995
 4. Haken H., Wolf H.C., Atomic and quantum physics, Springer-Verlag, 1984
 5. Halliday D., Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.