Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Procjena utjecaja na okoliš 6 ECTS

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Povijest procjene utjecaja na okoliš (PUO) kao legalnog oruda integralnog planiranja te pogled u buducnost. Koraci i postupci tijekom PUO. Pravni okvir. Studija utjecaja na okoliš (SUO) i strateška studija utjecaja na okoliš (SSUO). Obveza izradivaca SUO. Obveza clanova komisija za ocjenu SUO. Metode izrade SUO. Metode obrane SUO. Iskustva iz dosadašnje prakse. Pogled na promjene u metodama u neposrednoj buducnosti. Seminar o izradi SUO.

Literatura
Zakon o zaštiti okoliša, NN, 128(1999). Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, NN, 59 (2000). Državni plan za zaštitu voda, NN, 8 (1999).
Legovic, T., van der Well K., van Breusegem W. And Baric A. Guidelines for strategic environmental impact assessment.
Ministry for environmental protection physical planning and construction. Zagreb, 2007. 88 pp.
Environmental Impact Assessment Tools, http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/eia.htm