Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Procjena utjecaja na okoliš (6 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Povijest procjene utjecaja na okoliš (PUO) kao legalnog oruđa integralnog planiranja te pogled u budućnost. Koraci i postupci tijekom PUO. Pravni okvir. Studija utjecaja na okoliš (SUO) i strateška studija utjecaja na okoliš (SSUO). Obveza izrađivača SUO. Obveza članova komisija za ocjenu SUO. Metode izrade SUO. Metode obrane SUO. Iskustva iz dosadašnje prakse. Pogled na promjene u metodama u neposrednoj budućnosti. Seminar o izradi SUO.

Obvezna literatura
  1. Zakon o zaštiti okoliša, NN, 128(1999)
  2. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, NN, 59 (2000)
  3. Državni plan za zaštitu voda, NN, 8 (1999)
  4. Legović, T., van der Well K., van Breusegem W. And Barić A. Guidelines for strategic environmental impact assessment.
    Ministry for environmental protection physical planning and construction. Zagreb, 2007. 88 pp.
  5. Environmental Impact Assessment Tools, http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/eia.htm