Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Statistička mehanika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Osnovni principi statističke mehanike – mikrostanja, ansambli, entropija i informacija.
  2. Termodinamika – veličine, jednadzbe stanja, potencijali, zakoni termodinamike.
  3. Idealni plin – klasični, Fermi-Diracovi, Bose-Einsteinovi plinovi čestica, primjene: zračenje crnog tijela, fononi, metali.
  4. Fluktuacije – fluktuacijsko-disipacijski teorem, primjene: Isingov model.
  5. Stohastički procesi – nasumični šetač, Markovljevi procesi, master i Fokker-Planckova jednadzba, primjene: polimeri, vrijednost financijskih derivata.
  6. Neidealni plinovi.
  7. Faze i fazni prijelazi – uvjeti ravnoteze, zakoni skaliranja, Landau-Ginzburg teorija, primjene: supravodljivost, feromagnetizam, suprafluidnost.
  8. Transportne pojave– klasični i balistički transport.

Literatura
  1. J. P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order parameters and Complexity (Oxford University Press; 2006), cijela knjiga slobodno dostupna na web-u na adresi: http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/