Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Statistička mehanika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Osnovni principi statisticke mehanike – mikrostanja, ansambli, entropija i informacija.
2. Termodinamika – velicine, jednadzbe stanja, potencijali, zakoni termodinamike.
3. Idealni plin – klasicni, Fermi-Diracovi, Bose-Einsteinovi plinovi cestica, primjene: zracenje crnog tijela, fononi, metali.
4. Fluktuacije – fluktuacijsko-disipacijski teorem, primjene: Isingov model.
5. Stohasticki procesi – nasumicni šetac, Markovljevi procesi, master i Fokker-Planckova jednadzba, primjene: polimeri, vrijednost financijskih derivata.
6. Neidealni plinovi.
7. Faze i fazni prijelazi – uvjeti ravnoteze, zakoni skaliranja, Landau-Ginzburg teorija, primjene: supravodljivost, feromagnetizam, suprafluidnost.
8. Transportne pojave – klasicni i balisticki transport.

Literatura
J. P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order parameters and Complexity (Oxford University Press; 2006), cijela knjiga slobodno dostupna na web-u na adresi: http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/