Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Statistička mehanika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Osnovni principi statisticke mehanike – mikrostanja, ansambli, entropija i informacija.
2. Termodinamika – velicine, jednadzbe stanja, potencijali, zakoni termodinamike.
3. Idealni plin – klasicni, Fermi-Diracovi, Bose-Einsteinovi plinovi cestica, primjene: zracenje crnog tijela, fononi, metali.
4. Fluktuacije – fluktuacijsko-disipacijski teorem, primjene: Isingov model.
5. Stohasticki procesi – nasumicni šetac, Markovljevi procesi, master i Fokker-Planckova jednadzba, primjene: polimeri, vrijednost financijskih derivata.
6. Neidealni plinovi.
7. Faze i fazni prijelazi – uvjeti ravnoteze, zakoni skaliranja, Landau-Ginzburg teorija, primjene: supravodljivost, feromagnetizam, suprafluidnost.
8. Transportne pojave – klasicni i balisticki transport.

Literatura
J. P. Sethna, Statistical Mechanics: Entropy, Order parameters and Complexity (Oxford University Press; 2006), cijela knjiga slobodno dostupna na web-u na adresi: http://pages.physics.cornell.edu/~sethna/StatMech/