Netradicionalni problemi iz fizike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Netradicionalni problemi iz fizike (NPF): potpuno određena problemska situacija, neodređena problemska situacija, kontekstualno-bogati problem, kontekstualno-siromašan problem, djelomično određena problemska situacija, problemi nerazumnih rezultata, netradicionalni problemi u užem smislu. NPF s fotografijom. NPF s grafičkim prikazom. NPF s fizičkim jednadžbama. NPF s dijagramom. NPF s nedosljednim, nebitnim, manjkavim i sl. podacima. NPF s nerealnim, višestrukim i sl. rješenjima. Upotreba infinitezimalnog računa kod rješavanja NPF iz područja mehanike.

Obvezna literatura
  1. N. Erceg, Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike (doktorska disertacija), 2013. (dokument je u .pdf formatu)