Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Netradicionalni problemi iz fizike

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
NNetradicionalni problemi iz fizike (NPF): potpuno određena problemska situacija, neodređena problemska situacija, kontekstualno-bogati problem, kontekstualno-siromašan problem, djelomično određena problemska situacija, problemi nerazumnih rezultata, netradicionalni problemi u užem smislu. NPF s fotografijom. NPF s grafičkim prikazom. NPF s fizičkim jednadžbama. NPF s dijagramom. NPF s nedosljednim, nebitnim, manjkavim i sl. podacima. NPF s nerealnim, višestrukim i sl. rješenjima. Upotreba infinitezimalnog računa kod rješavanja NPF iz područja mehanike.

Literatura
1. N. Erceg, Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike (doktorska disertacija), 2013.
2. Stručna i znanstvena literatura iz područja edukacijske fizike koja se odnosi na NPF.