Mjerenja u fizici

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II./III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf
                                   
Sadržaj
Osnove mjeriteljstva u znanosti;
Fizička mjerenja od antike do modernog doba;
Eksperimenti zaslužni za formiranje osnovnih zakonitosti fizike poput Newtonovih zakona, Maxwellovih jednadžbi ili
Bohrovog modela atoma;
Otkrića elektrona, protona, neutrona i pozitrona i mjerenja njihovih svojstava;
Snopovi čestica i njihova uporaba u suvremenim analitičkim tehnikama;
Primjeri mjerenja mehaničkih, električnih, magnetskih i optičkih svojstava materijala.

Obvezna literatura
  1. A.S.Morris, Measurement&Instrumentation Principles, Butterwort-Heinemann, Oxford, (2001).