Laboratorijski projekt

Studij: Preddiplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: III./I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Studenti će odabrati jedan od ponuđenih laboratorijskih projekata u eksperimentalnim laboratorijima Odjela za fiziku, u dogovoru s voditeljem kolegija i voditeljima laboratorija.

Obvezna literatura
Literatura će se davati shodno izboru projekta.