Kvantna mehanika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 12

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Poteškoće klasične mehanike, relacije neodređenosti, princip korespodencije. Schrödingerova jednadžba. Operatori i vlastite vrijednosti. Mjerenje. Potencijalni bedem i potencijalna jama. Harmonički oscilator. Operatori energije, impulsa, angularnog momenta. Sferno-simetrični potencijal. Vodikov atom. Pojam spina. Zeemanov efekt. Atom He. Periodni sustav elemenata. Stacionarni račun smetnje. Starkov efekt. Teorija raspršenja. Diferencijalni udarni presjek. Vremenski ovisni račun smetnje. Vjerojatnosti prijelaza. Apsorpcija i emisija. Primjene. Foto-efekt. Laser. STM. NMR.

Obvezna literatura
  1. I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, 1. i 2. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  2. D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005.
  3. W. A. Harrison, Applied quantum mechanics, World Scientific, Singapore, 2001.