Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metafizika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Kriterij postojanja, uzročni kriterij postojanja, zaključak na najbolje objašnjenje, Ockhamova britva.
2. Postojanje apstraktnih entiteta; realizam i nominalizam u pogledu postojanja entiteta mamtematike, logike, semantike, te etičkih i estetskih vrijednosti.
3. Pojava i stvarnost; argumenti za razlikovanje pojave od stvarnosti, pojavna i znanstvena slika svijeta, postoji li sintetička a priori spoznaja?
4. Stvari, svojstva, relacije, činjenice, stanja stvari, procesi
5. Supstancija, esencija i akcidencija
6. Kriterij identiteta; fizički predmeti, osobe.
7. Kategorije
8. Problem univerzalija; realizam i nominalizam u pogledu univerzalija.
9. Odnos semantike, logike i ontologije
10. Prirodne vrste i esencijalizam; realizam i antirealizam u pogledu vrsta, realne i nominalne esencije, suvremeni esencijalizam.
11. Uzročnost; kao konstantna konjunkcija, INUS-uvjet, kontrafaktičko shvaćanje, vjerojatnosno shvaćanje.
12. Prostor i vrijeme; apsolutno i relativno shvaćanje prostora i vremena, A-serija i B-serija, asimetrije u vremenu.
13. Determinizam i sloboda volje; libertarijanzam, kompatibilizam, odnos determinizma i fatalizma, deterministička dilema.
14. Redukcija, emergencija, supervenijencija; redukcionizam i antiredukcionizam u pogledu: mentalnoga, apstraktnih predmeta i vrijednosti.
15. Postojanje Boga; presumpcija ateizma, eksplanatorna snaga teističkih objašnjenja, "Fine-tuning" argument.
16. Teorije istine; redundancijska, korespondencijska, koherentistička, pragmatistička, semantička.
17. Kritika metafizike; Kantova epistemološka kritika i semantička kritika logičkih pozitivista.

Obvezna literatura
E.J. Lowe: A Survey of Metaphysics, Oxford University Press, 2002.
Crane Tim & Farkas Katalin (ed): Metaphysics: A Guide and Anthology, Oxford University Press, 2004. (selekcija)
Jaegwon Kim i Ernest Sosa: Metaphysics, Blackwell, 2002. (selekcija)