Metafizika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Kriterij postojanja, uzročni kriterij postojanja, zaključak na najbolje objašnjenje, Ockhamova britva.
 2. Postojanje apstraktnih entiteta; realizam i nominalizam u pogledu postojanja entiteta mamtematike, logike, semantike, te etičkih i estetskih vrijednosti.
 3. Pojava i stvarnost; argumenti za razlikovanje pojave od stvarnosti, pojavna i znanstvena slika svijeta, postoji li sintetička a priori spoznaja?
 4. Stvari, svojstva, relacije, činjenice, stanja stvari, procesi
 5. Supstancija, esencija i akcidencija
 6. Kriterij identiteta; fizički predmeti, osobe.
 7. Kategorije
 8. Problem univerzalija; realizam i nominalizam u pogledu univerzalija.
 9. Odnos semantike, logike i ontologije
 10. Prirodne vrste i esencijalizam; realizam i antirealizam u pogledu vrsta, realne i nominalne esencije, suvremeni esencijalizam.
 11. Uzročnost; kao konstantna konjunkcija, INUS-uvjet, kontrafaktičko shvaćanje, vjerojatnosno shvaćanje.
 12. Prostor i vrijeme; apsolutno i relativno shvaćanje prostora i vremena, A-serija i B-serija, asimetrije u vremenu.
 13. Determinizam i sloboda volje; libertarijanzam, kompatibilizam, odnos determinizma i fatalizma, deterministička dilema.
 14. Redukcija, emergencija, supervenijencija; redukcionizam i antiredukcionizam u pogledu: mentalnoga, apstraktnih predmeta i vrijednosti.
 15. Postojanje Boga; presumpcija ateizma, eksplanatorna snaga teističkih objašnjenja, "Fine-tuning" argument.
 16. Teorije istine; redundancijska, korespondencijska, koherentistička, pragmatistička, semantička.
 17. Kritika metafizike; Kantova epistemološka kritika i semantička kritika logičkih pozitivista.

Obvezna literatura
 1. E.J. Lowe: A Survey of Metaphysics, Oxford University Press, 2002.
 2. Crane Tim & Farkas Katalin (ed): Metaphysics: A Guide and Anthology, Oxford University Press, 2004. (selekcija)
 3. Jaegwon Kim i Ernest Sosa: Metaphysics, Blackwell, 2002. (selekcija)