Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metafizika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Kriterij postojanja, uzročni kriterij postojanja, zaključak na najbolje objašnjenje, Ockhamova britva.
2. Postojanje apstraktnih entiteta; realizam i nominalizam u pogledu postojanja entiteta mamtematike, logike, semantike, te etičkih i estetskih vrijednosti.
3. Pojava i stvarnost; argumenti za razlikovanje pojave od stvarnosti, pojavna i znanstvena slika svijeta, postoji li sintetička a priori spoznaja?
4. Stvari, svojstva, relacije, činjenice, stanja stvari, procesi
5. Supstancija, esencija i akcidencija
6. Kriterij identiteta; fizički predmeti, osobe.
7. Kategorije
8. Problem univerzalija; realizam i nominalizam u pogledu univerzalija.
9. Odnos semantike, logike i ontologije
10. Prirodne vrste i esencijalizam; realizam i antirealizam u pogledu vrsta, realne i nominalne esencije, suvremeni esencijalizam.
11. Uzročnost; kao konstantna konjunkcija, INUS-uvjet, kontrafaktičko shvaćanje, vjerojatnosno shvaćanje.
12. Prostor i vrijeme; apsolutno i relativno shvaćanje prostora i vremena, A-serija i B-serija, asimetrije u vremenu.
13. Determinizam i sloboda volje; libertarijanzam, kompatibilizam, odnos determinizma i fatalizma, deterministička dilema.
14. Redukcija, emergencija, supervenijencija; redukcionizam i antiredukcionizam u pogledu: mentalnoga, apstraktnih predmeta i vrijednosti.
15. Postojanje Boga; presumpcija ateizma, eksplanatorna snaga teističkih objašnjenja, "Fine-tuning" argument.
16. Teorije istine; redundancijska, korespondencijska, koherentistička, pragmatistička, semantička.
17. Kritika metafizike; Kantova epistemološka kritika i semantička kritika logičkih pozitivista.

Obvezna literatura
E.J. Lowe: A Survey of Metaphysics, Oxford University Press, 2002.
Crane Tim & Farkas Katalin (ed): Metaphysics: A Guide and Anthology, Oxford University Press, 2004. (selekcija)
Jaegwon Kim i Ernest Sosa: Metaphysics, Blackwell, 2002. (selekcija)