Didaktika I

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
 • Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike.
 • Temeljni didaktički pojmovi i didaktički sustav.
 • Didaktičke teorije, pravci, modeli i sustavi.
 • Tipovi nastavnika i perspektive poučavanja.
 • Nastavni plan, program i curriculum.
 • Planiranje i programiranje nastave (kurikularni pristup; kurikulum temeljen na očekivanim ishodima).
 • Nacionalni okvirni kurikulum.
 • Odgojno-obrazovni standardi.
 • Teorije o izboru i strukturiranju sadržaja nastave.
 • Didaktička načela u procesu nastave i učenja.
 • Obrazovanje, odgoj i nastava (ciljevi, ishodi učenja i sadržaji; Bloom-ova taksonomija; zakoni i zakonitosti, zakonite tendencije).
 • Komunikacijski procesi u nastavi.
 • Odgojno-obrazovna ekologija.

Obvezna literatura
 1. Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja)
 2. Lavrnja, I. (1998), Poglavlja iz didaktike. Rijeka: Pedagoški fakultet. (odabrana poglavlja)
 3. Previšić, V. (ur.) (2007), Kurikulum: Teorije – Metodologija – Sadržaj – Struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga. (odabrana poglavlja)