Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Didaktika I

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike.
Temeljni didaktički pojmovi i didaktički sustav.
Didaktičke teorije, pravci, modeli i sustavi.
Tipovi nastavnika i perspektive poučavanja.
Nastavni plan, program i curriculum.
Planiranje i programiranje nastave (kurikularni pristup; kurikulum temeljen na očekivanim ishodima).
Nacionalni okvirni kurikulum.
Odgojno-obrazovni standardi.
Teorije o izboru i strukturiranju sadržaja nastave.
Didaktička načela u procesu nastave i učenja.
Obrazovanje, odgoj i nastava (ciljevi, ishodi učenja i sadržaji; Bloom-ova taksonomija; zakoni i zakonitosti, zakonite tendencije).
Komunikacijski procesi u nastavi.
Odgojno-obrazovna ekologija.

Literatura
Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja)
Lavrnja, I. (1998), Poglavlja iz didaktike. Rijeka: Pedagoški fakultet. (odabrana poglavlja)
Previšić, V. (ur.) (2007), Kurikulum: Teorije – Metodologija – Sadržaj – Struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga. (odabrana poglavlja)